وبگاه شخصی محمد شریف شريف زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
رهيافتها و فنون مشاركت در ترويج كشاورزي و توسعه روستايي   حسين شعبانعلي فمي، اميرحسين علي‌بيگي، ابوالقاسم شريف‌زاده 1383 تهران: موسسه توسعه روستايي ايران 
درآمدي بر كاربست فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي   علي اسدي، ابوالقاسم شريف‌زاده، همايون مرادنژادي 1386 کرج: نشر آموزش كشاورزي 
سناريوهاي بهسازي ترويج كشاورزي:‌ در جستجوي يك پاردايم نوين   سيد محمود حسيني- ابوالقاسم شريف‌زاده 1386 کرج: نشر آموزش كشاورزي 
درآمدي بر رويكرد سيستمي در ترويج و توسعه كشاورزي با تأكيد بر نظام دانش و اطلاعات كشاورزي   علي اسدي؛ مرتضي اكبري؛ ابوالقاسم شريف‌زاده، و امير علم‌بيگلي 1388 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی 
دانشگاه، كارآفريني و توسعه دانش بنيان   ابوالقاسم شريف‌زاده، علي اسدي 1389 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی 
ارزشيابي پيامدگرا درفرآيند توسعه پايدار:راهنماي پايش و ارزشيابي پروژه‌هاي توسعه روستايي   ابوالقاسم شريف‌زاده، علي اسدي، مهنوش شريفي 1390 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی 
توسعه دانش‌بنیان کشاورزی: مدیریت دانش، فناوری و نوآوری در کشاورزی   سيد محمود حسيني- ابوالقاسم شريف‌زاده 1393 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی 
 فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربيان محمدرضا شاه‌پسند- ابوالقاسم ‌شریف‌زاده كارشناسان يونسكو 1384 کرج: نشر آموزش كشاورزي 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 26876
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان